Lựa chọn đúng đầu dò siêu âm

Đầu dò siêu âm được sử dụng cho các ứng dụng đa dạng như phát hiện khuyết tật, đo chiều dày, nghiên cứu vật liệu và chẩn đoán y tế. VISCO cung cấp hơn 5000 loại đầu dò siêu âm với nhiều kích thước, đường kính biến tử, tần số, và cách kết nối khác nhau.

Ultrasonic probes and transducers are used for flaw detection, thickness gauging, materials research, and medical diagnostics. Our more than 4,000 transducer types include contact, dual element, shear wave, delay line, and immersion. If you don’t find what you’re looking for in our transducer catalog, we can create custom and special designs.

 

 

Liên hệ nhận báo giá