Đầu dò siêu âm dạng Atlas theo tiêu chuẩn châu Âu

Đầu dò siêu âm Atlas sử dụng kết nối Lemo, với biến tử có kích thước theo hệ mét và tần số thông dụng ở 1, 2 và 4MHz. Các đầu dò này được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn của châu Âu.

Atlas European Standard Transducers feature LEMO connectors, metric unit element diameters, and common frequencies, such as 1, 2, and 4 MHz. They are designed to meet inspection criteria referenced throughout Europe and the rest of the world. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá