Kiểm tra không phá hủy hay kiểm tra không tổn hại (Non-Destructive Testing-NDT), hay còn gọi là đánh giá không phá hủy (Non-Destructive Evaluation-NDE), kiểm định không phá hủy (Non-Destructive Inspection-NDI), hoặc dò, tìm khuyết tật là việc sử dụng các phương pháp vật lý để kiểm tra phát hiện khuyết tật bên trong hoặc ở bề mặt vật kiểm mà không làm tổn hại đến khả năng sử dụng của chúng. Kiểm tra không phá hủy dùng để phát hiện các khuyết tật như vết nứt, rỗ khí, ngậm xỉ, tách lớp, không ngấu, không thấu trong các mối hàn, kiểm tra ăm mòn của kim loại, tách lớp của vật liệu composit, đo độ cứng của vật liệu, kiểm tra độ ẩm của bê tông, đo bề dày vật liệu, xác định kích thước và định vị cốt thép trong bê tông, xác định thành phần hợp kim…

Một số phương pháp NDT Kiểm tra khuyết tật bên ngoài bề mặt vật liệu:

  • Kiểm tra sử dụng điện từ trường (ET, ECA, EMAT, RFT, MFL, NFL, SLOFEC, ACFM)
  • Kiểm tra ngoại quan (VT, RVI, HSV)
  • Kiểm tra thẩm thấu (PT)
  • Kiểm tra bột từ (MT)
  • Huỳnh quang tia X (XRF)
  • Nhiễu xạ tia X (XRD)

Một số phương pháp NDT Kiểm tra bên trong, dưới bề mặt vật liệu:

  • Kiểm tra siêu âm (UT, TOFD, PAUT, FMC/TFM, IRIS, GWT, Cộng hưởng âm)
  • Kiểm tra chụp ảnh phóng xạ (RT, CR, DR, CT)