Hiển thị tất cả 4 kết quả

Kiểm tra thẩm thấu chất lỏng

Công việc kiểm tra thẩm thấu đòi hỏi tính nhất quán của quy trình và sử dụng các sản phẩm đáng tin cậy để người kiểm tra hoặc kỹ thuật viên có thể đảm bảo mọi khiếm khuyết, sai sót hoặc chỉ thị dễ dàng quan sát được. VISCO cung cấp các sản phẩm và vật tư hóa chất tiêu hao giúp tối đa hóa độ tin cậy của quy trình kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang (FPI) và kiểm tra thẩm thấu màu (PT). Các sản phẩm kiểm tra thẩm thấu bao gồm thuốc thẩm thấu, thuốc hiện, dung dịch nhũ tương hóa theo nhiều tiêu chuẩn như QPL SAE AMS 2644, ASTM E1417, ASTM E165, ISO 3452.
  • Chất thẩm thấu huỳnh quang làm sạch bằng nước
  • Chất thẩm thấu huỳnh quang nhũ tương hóa
  • Chất thẩm thấu huỳnh quang gốc nước
  • Chất thẩm thấu màu tương phản quan sát bằng mắt thường
  • Chất hiện
  • Chất nhũ tương hóa/loại bỏ nhũ tương hóa