Hệ thống kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang sử dụng bể nhúng

Hệ thống kiểm tra thẩm thấu huỳnh quang các bộ phận có kích thước vừa và nhỏ, bao gồm linh kiện máy bay, các bộ phận ô tô. Có nhiều cấu hình để lựa chọn.

  • Method A kiểm tra thẩm thấu có thể rửa được bằng nước có 6 trạm
  • Method B hậu nhũ tương hóa, ưa béo có 8 trạm
  • Method D hậu nhũ tương hóa, ưa nước có 9 trạm
Liên hệ nhận báo giá