Chất thẩm thấu huỳnh quang làm sạch bằng nước ZChek FP2 (Sensitivity level 2)

ZChek-FP2 là chất thẩm thấu huỳnh quang có thể rửa được bằng nước Loại 1, Phương pháp A, Cấp độ 2 được thiết kế để phát hiện các vết nứt trên vật đúc, rèn, đùn và các vết nứt trên bề mặt thô. Sản phẩm được sử dụng trong các ứng dụng kiểm tra hợp kim bao gồm nhôm, thép, niken, titan.

ZChek-FP2 is Type-1, Method A, Level 2 water washable fluorescent penetrant designed for detecting cracks in castings, forgings, extrusions and rough surface cracks. It is used in a wide range of applications like engineering and alloys including aluminum, steel, nickels, titanium.

  Fluorescent  

Liên hệ nhận báo giá