Dung dịch làm sạch bề mặt và loại bỏ chất thẩm thấu ZChek CL

ZChek-CL là chất làm sạch dạng dung môi sử dụng trong kiểm tra thẩm thấu chất lỏng.

ZChek-CL is solvent-based cleaner used for visible liquid penetrant inspection process.

Liên hệ nhận báo giá