Hiển thị kết quả duy nhất

Độ cứng bật nẩy, còn được gọi là độ cứng động, đo chiều cao của “bật nẩy” của một cái đầu xung kích từ độ cao cố định khi va chạm vào vật liệu đo. Loại độ cứng này có liên quan đến độ đàn hồi của vật liệu. Thiết bị được sử dụng để thực hiện phép đo này được gọi là scleroscope.
Hai thang đo độ cứng theo nguyên lý kiểm tra này là độ cứng bật nảy Leeb và thang đo độ cứng Bennett.

Rebound hardness, also known as dynamic hardness, measures the height of the “bounce” of a diamond-tipped hammer dropped from a fixed height onto a material. This type of hardness is related to elasticity. The device used to take this measurement is known as a scleroscope.
Two scales that measures rebound hardness are the Leeb rebound hardness test and Bennett hardness scale.