Hiển thị tất cả 17 kết quả

Vật kiểm tra là vật liệu có tính sắt từ được từ hoá bằng từ trường hoặc nam châm hay một thiết bị đặc biệt. Nếu mẫu này có bất liên tục, sự gián đoạn đó sẽ làm ngắt quãng đường sức từ chạy qua mẫu và làm xuất hiện từ trường rò.
Các hạt sắt được nghiền kỹ và bọc thuốc nhuộm, sau đó được rắc vào vật kiểm tra. Những hạt này bị hút về phía các trường rò và sẽ tụ lại để hình thành một dấu hiệu ở ngay phía trên điểm gián đoạn. Dấu hiệu này có thể được phát hiện bằng mắt trong điều kiện ánh sáng đủ tốt.