Thiết bị kiểm tra hạt từ tính dạng bàn CBU-2000

Thiết bị Bench nhỏ gọn được thiết kế để cung cấp dòng từ hóa 2000 Amps (HWDC), phù hợp cho các phòng thí nghiệm, cơ sở sản xuất quy mô nhỏ, trung tâm đào tạo.

Compact Bench equipment designed to provide 2000 Amps of (HWDC), suitable for laboratories, small-scale manufacturing facilities, training institutes, and sampling components.

Liên hệ nhận báo giá