Hệ thống kiểm tra từ tính Line-Magna

MARKTEC cung cấp các hệ thống kiểm tra MPT/MT phù hợp cho nhiều ứng dụng khác nhau, từ hệ thống vận hành tự động cung cấp khả năng xử lý liên tục với các kỹ thuật kiểm tra từ tính khác nhau, tùy biến theo đặc điểm kỹ thuật của phôi được kiểm tra, điều chỉnh cấu hình dòng để phát hiện khuyết tật.

Liên hệ nhận báo giá