Hệ thống kiểm tra thanh kim loại Bar Inspection System (BIS) sử dụng Phased Array

Hệ thống kiểm tra thanh kim loại BIS PA sử dụng công nghệ siêu âm mảng pha để kiểm tra các thanh kim loại hình tròn và hình vuông. Hệ thống được dựa trên khái niệm “Đầu kiểm tra nổi” tự động duy trì vị trí tối ưu; không bị ảnh hưởng khi các thanh kim loại cong.

The BIS PA uses phased array technology to inspect the full volume of round and square bars. The system is based on a unique “Floating Head” concept for a constant optimal positioning of probes; independently of the straightness variations of the bars. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá