Bộ quét lập bản đồ ăn mòn bằng phương pháp nhúng HydroFORM

HydroFORM™ được thiết kế với kỹ thuật kiểm tra nhúng, cung cấp độ phân giải cao để phát hiện các khuyết tật ăn mòn kim loại hay xói mòn. Giải pháp có thể dễ dàng phát hiện các khuyết tật nằm bên dưới bề mặt như ăn mòn do xâm thực Hydro hay tách lớp trong quá trình cán thép và dễ dàng phân biệt các dị thường này so với khuyết tật ăn mòn giảm chiều dày thông thường. Việc có thể dễ dàng thay đổi chiều cao của thiết bị giúp phù hợp với các bề mặt cong từ 4 in. OD (101 mm) trở lên.

An easy-to-deploy 2-axis encoding PA solution, the HydroFORM semiautomated scanner enables fast and reliable high-resolution data acquisition of large surfaces. To ease raster scanning, it’s equipped with X and Y encoders, a unique water column system, and coupling check and position indicators.

Liên hệ nhận báo giá