Bộ quét lập bản đồ ăn mòn bằng phương pháp nhúng HydroFORM

HydroFORM™ được thiết kế với kỹ thuật kiểm tra nhúng, cung cấp độ phân giải cao để phát hiện các khuyết tật ăn mòn kim loại hay xói mòn. Giải pháp có thể dễ dàng phát hiện các khuyết tật nằm bên dưới bề mặt như ăn mòn do xâm thực Hydro hay tách lớp trong quá trình cán thép và dễ dàng phân biệt các dị thường này so với khuyết tật ăn mòn giảm chiều dày thông thường. Việc có thể dễ dàng thay đổi chiều cao của thiết bị giúp phù hợp với các bề mặt cong từ 4 in. OD (101 mm) trở lên.

By bringing a semiautomated phased array solution into the corrosion inspection market, Olympus has not only introduced a new technology, but also a new world of possibilities. Say goodbye to unsafe and unreliable motorized rastering of small UT probes; phased array probes cover a larger surface, and can be manually traveled at a safe speed. This solution enables inspectors to be more productive and collect higher resolution data. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá