Hiển thị tất cả 2 kết quả

Kiểm tra độ cứng vật liệu là phương pháp đo cường độ của vật liệu bằng cách xác định khả năng chống lại các xâm nhập do vật liệu cứng hơn.

VISCO có cung cấp các dịch vụ và thiết bị kiểm tra độ cứng vi mô và vĩ mô, bao gồm các thiết bị thử nghiệm Rockwell, Brinell, Vickers, Leeb, UCI. Tất cả các mẫu thử có thể được cung cấp cùng với thiết bị.

Kiểm tra độ cứng đặc biệt cần thiết và hữu ích trong việc lựa chọn vật liệu bởi vì giá trị độ cứng cho biết vật liệu có thể được gia công và xử lý như thế nào. Kiểm tra độ cứng của kim loại cũng có giá trị trong việc đưa ra quyết định về phương pháp sửa chữa và lựa chọn sơn phủ.