Tải phần mềm

Thông báo quan trọng

Phiên bản Windows cập nhật cho tháng 11 năm 2020 (version 20H2) có thể gây ra lỗi với các bộ cài của chúng tôi. Xin bấm vào đường link để tải các bản vá sửa lỗi trước khi cài đặt phần mềm mới.

Tải các phần mềm, công cụ, sách, tư liệu, tiêu chuẩn liên quan đến kiểm tra không phá hủy.

Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ vấn đề nào — ví dụ: cách sử dụng menu trên thiết bị OmniScan X3 — hãy tham khảo Trung tâm đào tạo trực tuyến với nhiều Video hướng dẫn cụ thể.

Thư viện phần mềm NDT

  • Hầu hết các phần mềm ở dạng file nén tự bung.
  • Xin tải phần mềm từ các thư mục dưới đây, sau đó giải nén và cài đặt.
  • Cập nhật các phần mềm trên thiết bị, xin xem hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Hướng dẫn nhanh

Cài Windows Mobile Center trên Windows 10

Phần mềm ActiveSync hiện không còn được hỗ trợ chính thức bởi Microsoft và không còn hoạt động tốt trên các phiên bản Windows mới hơn. Xin làm theo các hướng dẫn sau để cài phần mềm thay thế WMDC.

  1. Cài phiên bản drvupdate-x86 hoặc drvupdate-amd64.
  2. Cài wmdc-fixes-for-windows10.
  3. Khởi động lại máy.