Thông báo quan trọng

Phiên bản Windows cập nhật cho tháng 11 năm 2020 (version 20H2) có thể gây ra lỗi với các bộ cài của chúng tôi. Xin bấm vào đường link để tải các bản vá sửa lỗi trước khi cài đặt phần mềm mới.

Tải các phần mềm, công cụ, sách, tư liệu, tiêu chuẩn liên quan đến kiểm tra không phá hủy

Thư viện phần mềm NDT

  • Hầu hết các phần mềm ở dạng file nén tự bung.
  • Xin tải phần mềm từ các thư mục dưới đây, sau đó giải nén và cài đặt.
  • Cập nhật các phần mềm trên thiết bị, xin xem hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Hướng dẫn nhanh