Thư viện phần mềm NDT

Xin tải phần mềm từ các thư mục dưới đây:

Hướng dẫn nhanh

Cách cài MultiView trên Windows 10

Tải xuống MutliView 6.1R0 Windows 10.zip và giải nén, bên trong bao gồm các file:

MultiView

  • MultiView 6.1R0

Phần mềm khác

  • BootP 6.4R7
  • KeyTool 1.1R24

Driver cho khóa cứng

  • Sentinel HASP LDK – Windows GUI Run-time Installer

Sau khi cài đầy đủ, bạn có thể bắt đầu sử dụng MutliView 6.1R0 trên Windows 10. Chú ý, có thể phải gỡ các phiên bản phần mềm và driver cũ trước khi thực hiện cài đặt.