Thông báo quan trọng

Phiên bản Windows cập nhật cho tháng 11 năm 2020 (version 20H2) có thể gây ra lỗi với các bộ cài của chúng tôi. Xin bấm vào đường link để tải các bản vá sửa lỗi trước khi cài đặt phần mềm mới.

Tải các phần mềm, công cụ, sách, tư liệu, tiêu chuẩn liên quan đến kiểm tra không phá hủy

Thư viện phần mềm NDT

 • Hầu hết các phần mềm ở dạng file nén tự bung.
 • Xin tải phần mềm từ các thư mục dưới đây, sau đó giải nén và cài đặt.
 • Cập nhật các phần mềm trên thiết bị, xin xem hướng dẫn chi tiết bên dưới.

Hướng dẫn nhanh

Hướng dẫn cài MultiView trên Windows 10

Tải xuống MutliView 6.1R0 Windows 10.zip và giải nén, bên trong bao gồm các file:

MultiView

 • MultiView 6.1R0

Phần mềm khác

 • BootP 6.4R7
 • KeyTool 1.1R24

Driver cho khóa cứng

 • Sentinel HASP LDK – Windows GUI Run-time Installer

Sau khi cài đầy đủ, bạn có thể bắt đầu sử dụng MutliView 6.1R0 trên Windows 10. Chú ý, có thể phải gỡ các phiên bản phần mềm và driver cũ trước khi thực hiện cài đặt.

Hướng dẫn Update OmniScan MX2

Tải và cài đặt phần mềm MXU trên thẻ nhớ của OmniScan

 • Remove the SD card from the OmniScan and insert it in your computer
 • Run the OmniScan installer and follow the instructions
 • At the Destination Drive step, make sure to select the correct one that corresponds to your SD card location
 • Start the installation

Cập nhật thiết bị OmniScan

 • Insert the SD card back into the OmniScan.
 • Connect the OmniScan to the sector using the provided power supply
 • Press the Power button
 • Wait for the OmniScan Launcher screen to come up
 • NOTE: If the following button appears at the Launcher screen, the update must be performed before loading any software.

 • Select the desired software.
Hướng dẫn Update OmniScan X3

Tải và copy phần mềm lên USB Driver

 •  
 • Tải phần mềm mới nhất từ trang web VISCO hoặc theo đường link http://www.olympus-ims.com/en/service-and-support/downloads/
 • Copy file *.wrp (với file System hay Probe) hoặc .zip file ở thư mục gốc trên USB key hay SD card
 • Cắm thẻ nhớ hoặc USB key vào OmniScan X3 flaw detector
 • 1 – Chọn “Removable Drive” để hiển thị các file cập nhật trên USD hoặc SD Card
 • 2 – Chọn gói phần mềm muốn nâng cấp để Copy vào thiết bị OmniScan X3 trước. Việc copy sẽ chỉ lưu file vào máy X3 mà chưa cài đặt.
 • 3 – Khi copy hoàn tất, đi đến menu chính của OmniScan X3 để thực hiện System Update hoặc khởi động phiên bản MXU mới