Xem tất cả 3 kết quả

Khoáng vật học là một ngành khoa học nghiên cứu về khoáng vật. Cụ thể ngành khoa học này nghiên cứu về tính chất hóa học, đặc điểm vật lý (bao gồm cả các tính chất quang học) và cấu tạo tinh thể của khoáng vật.

Đo chiều dày lớp phủ

Thiết bị phân tích XRF cầm tay Vanta