Thiết bị phân tích XRD di động TERRA™ II

Máy phân tích XRD di động TERRA ™ II giúp phân tích định lượng hợp chất. Với thời lượng pin lên đến sáu giờ và vỏ máy trong một vali chắc chắn, chịu được thời tiết, hệ thống được xây dựng để phân tích nhanh tại hiện trường phục vụ cho các công việc liên quan đến an ninh và điều tra tội phạm.

The TERRA™ II XRD analyzer provides portable quantitative mineralogy. Featuring a battery life up to six hours and a rugged, weatherproof case, the system is built for fast in-field analysis of major and minor components.
Liên hệ nhận báo giá