Thiết bị phân tích XRD/XRF để bàn FeniX

Fenix ​​​​là thiết bị nhiễu xạ tia X (XRD) và huỳnh quang tia X (XRF) để bàn thu nhỏ thế hệ mới giúp xác định nhanh chóng và dễ dàng đặc tính của các mẫu bột.

Fenix is a NextGen miniature benchtop X-ray diffraction (XRD) and X-ray fluorescence (XRF) instrument for fast and easy characterization of powdered samples.

Liên hệ nhận báo giá