Thiết bị kiểm tra Dòng điện xoáy mảng pha OmniScan MX ECA/ECT

Thực hiện các công việc kiểm tra dòng xoáy mảng pha hỗ trợ tới 32 cuộn cảm biến (hoặc 64 với bộ trộn kênh mở rộng) ở cả chế độ bridge hay transmit-receive. Tần số đáp ứng từ 20 Hz tới 6 MHz có thể kết hợp nhiều dải tần số khác nhau trong cùng một lần quét.

Liên hệ nhận báo giá