Thiết bị kiểm tra Dòng điện xoáy mảng pha OmniScan MX ECA/ECT

Thực hiện các công việc kiểm tra dòng xoáy mảng pha hỗ trợ tới 32 cuộn cảm biến (hoặc 64 với bộ trộn kênh mở rộng) ở cả chế độ bridge hay transmit-receive. Tần số đáp ứng từ 20 Hz tới 6 MHz có thể kết hợp nhiều dải tần số khác nhau trong cùng một lần quét.

Performs eddy current array testing inspections. The test configuration supports 32 sensor coils (up to 64 with an external multiplexer) working in bridge or transmit-receive mode. The operating frequency ranges from 20 Hz to 6 MHz with the option of using multiple frequencies in the same acquisition. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá