Đầu dò NFT cho Tube testing

Các đầu dò từ trường gần (NFT) có khả năng phát hiện tuyệt vời sự ăn mòn bên trong, xói mòn và nứt dọc trục và trả về các tín hiệu dựa trên biên độ có chất lượng cao, cho phép phân tích dữ liệu nhanh chóng và đơn giản. Không cần sử dụng đầu dò tham chiếu hoặc adapter mở rộng. Các đầu dò NFT lý tưởng để kiểm tra ống thép carbon với các cánh hoặc vây tản nhiệt.

The near-field probes offer excellent detection of internal corrosion, erosion, and axial cracking and return high-quality, amplitude-based signals that enable fast and simple data analysis. There is no need for a reference probe or extension. These probes are ideal for fin-fan carbon steel tube inspection.

Liên hệ nhận báo giá