Bộ quét đầu dò quay sử dụng phương pháp dòng điện xoáy

Bộ quét cho phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy của Olympus thường được sử dụng kết hợp với dòng sản phẩm Nortec. Với nhiều lựa chọn về tốc độ từ 600 tới 3000 vòng trên giây (rpm) cũng như lựa chọn tần số kiểm tra từ 100 Hz tới 6 MHz, loại kết nối và vật liệu đầu dò đa dạng cho nhiều ứng dụng kiểm tra khác nhau. Các ứng dụng phổ biến bao gồm: kiểm tra lỗ khoan có và không có đinh tán, kiểm tra lỗ khoan trên thân vành bánh xe, kiểm tra bề mặt, kiểm tra vết nứt sau sản xuất, kiểm tra các ống ngắn, và kiểm tra tần số thấp trên nhiều lớp thân vỏ máy bay.

Liên hệ nhận báo giá