Bộ quét đầu dò quay sử dụng phương pháp dòng điện xoáy

Bộ quét cho phương pháp kiểm tra dòng điện xoáy của Olympus thường được sử dụng kết hợp với dòng sản phẩm Nortec. Với nhiều lựa chọn về tốc độ từ 600 tới 3000 vòng trên giây (rpm) cũng như lựa chọn tần số kiểm tra từ 100 Hz tới 6 MHz, loại kết nối và vật liệu đầu dò đa dạng cho nhiều ứng dụng kiểm tra khác nhau. Các ứng dụng phổ biến bao gồm: kiểm tra lỗ khoan có và không có đinh tán, kiểm tra lỗ khoan trên thân vành bánh xe, kiểm tra bề mặt, kiểm tra vết nứt sau sản xuất, kiểm tra các ống ngắn, và kiểm tra tần số thấp trên nhiều lớp thân vỏ máy bay.

Olympus extensive line of high performance eddy current scanners is available for use with Nortec Eddy Current Flaw Detectors. With a wide range of features consisting of speed ranges from 600 to 3000 rpm, frequency ranges from 100 Hz to 6 MHz, multiple connector types, and multiple probe types, our scanners offer a full range of application solutions. Some of the more common applications are: airframe hole inspection with or without fasteners, wheel bolt hole inspections, surface inspections, post production testing for cracks, tube plug testing, and low frequency inspections through multiple aircraft skin layers. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá