Bộ quét siêu âm 2 trục GLIDER với giác hút chân không

Bộ quét GLIDER là bộ quét mã hóa 2 trục (X-Y) để kiểm tra thủ công các bề mặt vật liệu tổng hợp hay không có từ tính, có thể hơi cong hoặc phẳng. Bộ quét được giữ bằng các giác hút rất phù hợp để quét raster cho các công nghệ ECA, EC, UT, PAUT, TFM.

The GLIDER scanner is a 2-axis (X-Y) encoding scanner for the manual inspection of slightly curved or flat composite surfaces. The scanner, held by suction cups is well suited for raster scanning. Technologies: ECA, EC, UT, PA, TFM. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá