Đầu dò RFT cho Tube testing

Các đầu dò trường từ xa có sẵn một bộ tiền khuếch đại 32 dB. Các đầu dò này có tính năng cải thiện khả năng chống mài mòn và vỏ dày hơn cũng như cải thiện phản hồi vi sai và tỷ lệ SNR. Các đầu dò này được thiết kế để phát hiện các bất thường như rỗ, ăn mòn và xói mòn trong ống sắt từ. Thiết kế gồm các loại exciter đơn, dual pick-up và pickup exciter kép.

The remote field probes include a 32 dB preamplifier. These probes feature improved wear resistance and thicker casing as well as improved differential response and SNR ratios. These probes are designed to detect irregularities such as pitting, corrosion, and erosion in ferromagnetic tubing. These probes are available in single exciter, dual pickups, and dual exciter designs. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá