Hiển thị 1–24 của 40 kết quả

Đầu dò siêu âm thông thường cho NDT bao gồm hoặc là một biến tử vừa tạo ra vừa thu sóng âm, hoặc cặp hai biến tử, một phát và một thu. Tuy nhiên, đầu dò dãy tổ hợp pha thường bao gồm từ 16 đến 256 biến tử nhỏ riêng biệt, mỗi biến tử có thể được kích hoạt độc lập. Chúng có thể được sắp đặt theo dãy, vòng tròn, hoặc có hình dạng phức tạp hơn. Cũng như đối với đầu dò thông thường, các đầu dò dãy tổ hợp pha có thể được thiết kế cho sử dụng tiếp xúc trực tiếp, hoặc kết nối với nêm để tạo các đầu dò góc, hoặc sử dụng cho kỹ thuật nhúng với sóng âm truyền qua nước tới chi tiết kiểm tra. Tần số đầu dò thường nằm trong dải từ 2 MHz đến 10 MHz. Hệ thống dãy tổ hợp pha cũng bao gồm máy tính và phần mềm có khả năng điều khiển nhiều biến tử, thu nhận và số hóa xung quay trở lại và biểu diễn thông tin của xung trên các dạng hiển thị khác nhau. Không giống như các thiết bị dò khuyết tật siêu âm thông thường, hệ thống dãy tổ hợp pha có thể quét chùm âm theo một dải góc nằm trên mặt phẳng khúc xạ hoặc theo đường tuyến tính, hoặc hội tụ ở những độ sâu khác nhau, do đó tăng tính linh hoạt và khả năng tìm kiếm trong thiết lập kiểm tra.

Hệ thống kiểm tra tự động

Hệ thống kiểm tra composite tự động