Hệ thống kiểm tra thanh kim loại sử dụng dòng xoáy mảng pha BIS-ECA

Hệ thống kiểm tra thanh kim loại BIS-ECA sử dụng công nghệ dòng xoáy mảng pha để kiểm tra các thanh kim loại hình tròn và hình vuông. Hệ thống đầu dò với bề mặt kiểm tra chống mài mòn và liên tục duy trì vị trí tối ưu ngay cả khi các thanh kim loại không thẳng.

This BIS uses eddy current array (ECA) technology to inspect the full surface of round and square bars. The system uses a wear shoe that constantly optimizes the position of the ECA probes, independent of variations in the straightness of the bars.

Liên hệ nhận báo giá