Các giải pháp kiểm tra ống tự động

Các giải pháp dây truyền kiểm tra tự động ống không mối hàn hay đường ống được hàn với nhau sử dụng siêu âm Phased Array và Huỳnh quang tia X

Liên hệ nhận báo giá