Hệ thống kiểm tra khúc côn cuối ống thép Tube End Inspection System – TEIS

Các hệ thống kiểm tra ống hiện tại còn nhiều hạn chế, chừa lại chiều dài chưa được kiểm tra ở cả hai đầu ống. Hệ thống kiểm tra cuối ống của Olympus (TEIS) giải quyết vấn đề này. TEIS cung cấp giải pháp để kiểm tra siêu âm Phased Array các phần cuối ống, côn ống tương tự như hệ thống RTIS nổi tiếng để kiểm tra của các ống seamless và ống hàn đường sinh với độ dày thành (WT) khác nhau. Hệ thống có phiên bản với đầu dò UT thông thường hay đầu dò Phased Array. Cơ chế hiệu chuẩn tự động được tích hợp và hệ thống nước tuần hoàn với kích thước nhỏ, cho phép các đơn vị sản xuất dễ dàng cài đặt TEIS trong bất kỳ dây chuyền sản xuất nào.

The detection technology of some tube manufacturing inspection systems is limited, leaving substantial untested lengths at both ends of the pipe. Olympus’ Tube End Inspection System (TEIS) solves this problem. The TEIS provides a phased array inspection similar to that of our renown RTIS system on the untested lengths of seamless and welded pipes of various diameters and wall thicknesses (WT). A version with conventional UT probes is also available. Its integrated calibration station and water circulation system keep the footprint small, enabling manufacturers to easily install the TEIS in any production line.

Liên hệ nhận báo giá