Hiển thị tất cả 8 kết quả

Các gông tạo từ trường để kiểm tra hạt từ tính được thiết kế để thực hiện công việc nhanh chóng và đáng tin cậy và cơ động. Đa năng và bền bỉ cho môi trường công nghiệp với lựa chọn AC và DC.

Tìm hiểu thêm về cách thiết bị kiểm tra từ tính được thiết kế để tìm các bất liên tục và khuyết tật như vết nứt do mỏi trên vật liệu thông qua thử nghiệm hạt từ tính theo phương pháp ướt hoặc khô.