Gông từ xách tay Handy Magna MP-A1

Gông từ xách tay Handy Magna MP-A1