Hạt từ tính huỳnh quang pha với nước ZChek F9W

Bột ZChek F9W pha trộn giữa Bột huỳnh quang ZChek F9 và Chất làm mềm nước WA có thể sử dụng để pha nước tạo ta dung dịch hạt từ huỳnh quang. Các chất chống ăn mòn trong WA ngăn chặn hiện tượng rỉ sét của các chi tiết khi kiểm tra.

ZChek F9W is the blend of fluorescent powder F9 and wetting agent WA. F9W is readily usable with water. The anti corrosion agents in WA prevent flash rusting of the components.

Liên hệ nhận báo giá