Sơn tương phản dạng hỗn hợp dung môi và bột màu vô cơ ZChek WP

Hỗn hợp giữa dung môi và các chất màu vô cơ mịn. Khi được phun, hỗn hợp cung cấp nền sáng màu khi kiểm tra bột từ khả kiến, tăng cường khả năng hiển thị của các chỉ thị.

This is a blend of solvent and fine inorganic pigments. When sprayed, it provides bright background for magnetic powders, enhancing visibility of indications.

Liên hệ nhận báo giá