Hạt từ tính huỳnh quang pha với nước độ nhạy cao ZChek F18W

ZChek F18W là hỗn hợp bộ từ huỳnh quang F18 pha sẵn với chất làm ướt thuận tiện để pha với nước.

ZChek F18W is a blend of fluorescent powder F18 and wetting agent WA.

 

Liên hệ nhận báo giá