Bột từ nhuộm đen phương pháp ướt ZChek 9 Black

Zchek 9 Black là bộ từ khô được nhuộm đen với mục đích giúp chỉ thị bất liên tục nổi bật trên bề mặt kiểm tra nền sáng khi sử dụng phương pháp kiểm tra bột từ tính ướt không huỳnh quang.

Zchek 9 Black is black magnetic powder concentrate designed for usage in non florescent wet method and on light colored part surface.

 KHẢ KIẾN    PHƯƠNG PHÁP ƯỚT 

Liên hệ nhận báo giá