Chỉ báo từ thông hình tròn (Pie Gauge)

PIE GAUGE/FIELD INDICATOR: Sử dụng khi cần kiểm tra đường sức từ. Thỏa mãn tiêu chuẩn MIL-STD-271, ASTM E709, và ASTM E1444.

Liên hệ nhận báo giá