Chỉ báo từ thông hình tròn (Pie Gauge)

Pie Gauge là một công cụ để nhanh chóng xác minh hướng của từ thông trên bề mặt phẳng. Nó được làm từ tám miếng kim loại, ghép thành một đồng xu, tạo ra một hình sao gồm các đường bất không liên tục theo các hướng khác nhau. Thỏa mãn tiêu chuẩn MIL-STD-271, ASTM E709, và ASTM E1444.

The Pie Gauge is a tool for quickly verifying the direction of magnetic flux on a surface. It is made from eight ferrous segments, braised into a single piece, providing a star pattern of nonferrous discontinuities.

Liên hệ nhận báo giá