Hạt từ tính huỳnh quang phương pháp ướt độ nhạy cao ZChek F18

Zchek F18 là hạt từ tính huỳnh quang có độ nhạy cao được thiết kế cho các ứng dụng phát hiện các khuyết tật nhỏ. F18 có kích thước hạt nhỏ, mang lại độ tin cao khi kiểm tra.

Zchek F18 is high sensitive fluorescent magnetic particles designed to detect ultra fine defects. F18, thanks to its very low particles size offers high inspection reliablity.

Liên hệ nhận báo giá