Hiển thị kết quả duy nhất

Kiểm tra bằng siêu âm sóng dẫn hướng (GWT) hay kỹ thuật Siêu âm cự ly xa (Long Range UT) là một trong những phương pháp mới nhất trong lĩnh vực đánh giá không phá hủy. Phương pháp sử dụng các xung động sóng âm cơ học truyền dọc theo cấu trúc ở cự ly xa khi các cấu trúc này có các đường ranh giới. Kỹ thuật này cho phép các sóng đi được một quãng đường dài và ít bị tổn thất năng lượng. Ngày nay, GWT được sử dụng rộng rãi để kiểm tra, khảo sát và sàng lọc nhiều cấu trúc kỹ thuật, đặc biệt cho việc kiểm tra các đường ống kim loại. Trong một số trường hợp, kỹ thuật có thể sử dụng để kiểm tra ở cự ly hàng trăm mét từ một vị trí duy nhất. Ngoài ra, kỹ thuật này còn có một số ứng dụng trong kiểm tra đường sắt, thanh và cấu trúc tấm kim loại.

Mặc dù việc khảo sát sóng hướng dẫn cũng thường được gọi là kỹ thuật Kiểm tra Siêu âm, bằng sóng dẫn hướng (GWUT) hoặc kiểm tra siêu âm cự ly dài (LRUT), về cơ bản, kỹ thuật này rất khác với các kiểm tra siêu âm thông thường. Kiểm tra sóng dẫn hướng sử dụng tần số siêu âm rất thấp so với tần số siêu âm thông thường, thường là từ 10 đến 100 kHz. Tần số cao hơn có thể được sử dụng trong một số trường hợp, nhưng phạm vi phát hiện sẽ giảm đáng kể. Ngoài ra, lý thuyết vật lý cơ bản của sóng dẫn hướng phức tạp hơn sóng siêu âm.