Hệ thống kiểm tra sóng dẫn hướng tầm ngắn QSR1®

Thiết bị QSR1 ® kết hợp phần cứng và Công nghệ định lượng sử dụng sóng dẫn hướng tầm ngắn (QSR) mới nhất. Thiết bị QSR1 ® di chuyển theo trục dọc trên đỉnh ống, gửi các sóng dẫn hướng xung quanh chu vi của ống để đưa ra dữ liệu định lượng biên dạng độ dày của khu vực quan tâm. Hệ thống có khả năng cung cấp thước đo định lượng về độ dành thành trung bình cũng như Kiểm tra độ dày thành ống còn lại.

The QSR1® device incorporates the latest guided wave Quantitative Short Range (QSR) Technology and hardware. The QSR1® moves axially along the top of the pipe, sending guided waves around its circumference to generate a thickness profile of the area of interest. The system provides a quantitative measure of the average wall, as well as the remaining pipe Wall Thickness Testing.

Liên hệ nhận báo giá