Hiển thị 1–24 của 113 kết quả

Danh mục sản phẩm bao gồm thiết bị thử nghiệm, đo lường và quan sát hình ảnh. Các công nghệ kiểm tra bao gồm kiểm tra trực quan từ xa (RVI), siêu âm (UT), siêu âm mảng pha (PA), dòng điện xoáy (EC), dòng xoáy mảng pha (ECA), huỳnh quang tia X (XRF) và quang học đo lường.

Các sản phẩm của chúng tôi giới thiệu bao gồm máy phát hiện khuyết tật siêu âm và thiết bị đo độ dày, hệ thống kiểm tra không phá hủy, máy phân tích XRF và XRD và nhiều lựa chọn cho các bộ gá quét công nghiệp, đầu dò, phần mềm kiểm tra không phá hủy và phụ kiện phục vụ cho NDT. Các công cụ kiểm tra công nghiệp, thiết bị NDT, thiết bị nội soi công nghiệp tại Việt Nam được phân phối thông qua VISCO.

Olympus Corporation (OT)

  • Địa chỉ: Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan.
  • Sản phẩm: Kính hiển vi và Kiểm tra video nội soi công nghiệp (RVI).
  • Website: https://www.olympus-global.com/

Olympus Scientific Solutions Americas Inc. (OSSA)

Sản xuất và trụ sở bán hàng thiết bị Ultrasonic Testing (UT), Phased Array (PA), Eddy Current Testing (ECT) and X-Ray Fluorescence (XRF/XRD).

  • Địa chỉ: 48 Woerd Avenue Waltham, MA, 02453, USA.
  • Website: https://www.olympus-ims.com/
  • Sản phẩm: Thiết bị kiểm tra siêu âm (UT), Siêu âm Phased Array (PA), Siêu âm lấy nét tổng thể (FMC/TFM), Thiết bị kiểm tra dòng điện xoáy - Eddy Current Testing (ECT) và thiết bị phân tích XRF (XRF/XRD).

Olympus Singapore Pte. Ltd.

  • Địa chỉ: 438B Alexandra Road #03-07/12, Alexandra Technopark Blk B, Singapore 119968
  • Website: https://www.olympus.com.sg/
  • Sản phẩm : Phụ trách bán tất cả các sản phẩm của Olympus cho khu vực ASEAN, Ấn Độ và Pakistan, bao gồm cả thị trường Việt Nam.
Thiết kế mới
Hết hàng