Đầu dò dòng xoáy kiểm tra bề mặt có thể bẻ cong

Thân bằng đồng mềm dẻo của các đầu dò này có thể được uốn thành nhiều hình dạng khác nhau. Được thiết kế để phát hiện vết nứt bề mặt nói chung, đầu dò thân dẻo có sẵn với nhiều độ dài khác nhau và với nhiều cấu hình cuộn dây, độ dài đầu bẻ và tùy chọn kết nối khác nhau.

Flexible copper shaft of these probes can be bent to various shapes. Designed for general surface crack detection, flexible surface probes are available in a variety of lengths, and with various coil configurations, drops, and connector options.

Liên hệ nhận báo giá