Phần mềm mô phỏng NDT CIVA

CIVA là một nền tảng phần mềm mô phỏng NDT đa kỹ thuật (Siêu âm, dòng điện xoáy, X quang, …) được phát triển bởi CEA LIST và đối tác.

CIVA is a multi-technique (Ultrasound, Eddy Current, Radiography, …) software platform developed by the CEA LIST and its partners.

Liên hệ nhận báo giá