Đầu dò dòng xoáy trượt kiểm tra lỗ đinh tán (slide probe)

Đầu dò trượt được thiết kế đặc biệt để kiểm tra khuyết tật các hàng đinh tán. Chúng hoạt động ở chế độ phản chiếu và được sử dụng để tìm các vết nứt trên bề mặt và gần bề mặt quanh lỗ đinh tán. Có loại có thể điều chỉnh để phù hợp cho các đinh tán kích cỡ khác nhau và loại cố định thường theo các quy trình kiểm tra cụ thể.

Sliding probes are specifically designed to inspect rows of fasteners. They operate in reflection mode and are used to find surface and near-surface flaws. They come in adjustable types, which are able to accommodate different fastener sizes, and fixed types, which are usually procedure specific.

Liên hệ nhận báo giá