Bộ KIT kiểm tra ống HVAC và Heat Exchanger Tubing sử dụng với NORTEC 600

Bộ KIT kiểm tra ống trao đổi nhiệt của điều hòa/lò hơi sử dụng kỹ thuật Eddy Current (ECT), Near Field (NFT) và Remote Field (RFT).

NORTEC 600 Heat Exchanger Tubing Inspection Adaptor Kit for Eddy Current (ECT), Near Field (NFT) and Remote Field (RFT). View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá