Đầu dò siêu âm Phased Array mảng biến tử kép kiểm tra mối hàn

Đầu dò mảng ma trận kép (DMA) bao gồm hai đầu dò mảng ma trận cùng một cổng kết nối có khả năng thực hiện truyền-nhận chùm âm dọc theo đầu dò (TRL). Các đầu dò này đặc biệt hữu ích khi kiểm tra mối hàn các đường ống có lớp phủ hoặc vật liệu có độ suy hao cao.

Dual Matrix Array™ (DMA) probes used in a tandem configuration generate transmit-receive longitudinal (TRL) waves. This technique is less affected by beam degradation and offers significant signal-to-noise ratio (SNR) improvement on austenitic and sound-attenuating materials.

 

Liên hệ nhận báo giá