Phần mềm lên kế hoạch kiểm tra siêu âm NDT SetupBuilder

NDT SetupBuilder là phần mềm chạy trên PC cho phép tạo và thiết lập kế hoạch kiểm tra và mô phỏng chùm tia siêu âm trực quan. Phần mềm cung cấp nhiều tính năng để xây dựng chiến lược kiểm tra dễ dàng, nhanh chóng và toàn diện có thể được nhập trực tiếp vào OmniScan MX2.

NDT SetupBuilder is a new PC-based software allowing to create inspection setup and visualize beam simulations. This software presents multiple features for easy, fast, and comprehensive inspection strategy elaboration that can directly be imported in the OmniScan MX2. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá