Thiết bị Siêu âm Phased Array OmniScan MX2

OmniScan MX2 sử dụng cùng với module siêu âm PA2 thế hệ mới nhất cùng với 2 kênh siêu âm truyền thống chất lượng được nâng cấp và có thể sử dụng cho TOFD (Time-of-Flight Diffraction) cũng như khả năng sử dụng các tính năng phần mềm mới trên nền tảng OmniScan MX2.

The OmniScan MX2 now features a new phased array module (PA2) with a UT channel, and a new two-channel conventional ultrasound module (UT2) that can be used for TOFD (Time-of-Flight Diffraction), as well as new software programs that expand the capabilities of the successful OmniScan MX2 platform. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá