Thiết bị Siêu âm Phased Array OmniScan MX2

OmniScan MX2 sử dụng cùng với module siêu âm PA2 thế hệ mới nhất cùng với 2 kênh siêu âm truyền thống chất lượng được nâng cấp và có thể sử dụng cho TOFD (Time-of-Flight Diffraction) cũng như khả năng sử dụng các tính năng phần mềm mới trên nền tảng OmniScan MX2.

Liên hệ nhận báo giá