Thiết bị siêu âm khuyết tật nhỏ gọn EPOCH 6LT

Không cần hi sinh tính năng kiểm tra để đổi lấy sự gọn nhẹ nữa, Thiết bị siêu âm khuyết tật thế hệ mới nhất EPOCH® 6LT kết hợp các tính năng mạnh trong một cấu hình nhỏ gọn để tỏa sáng trong các ứng dụng cần leo dây tiếp cận (rope access) hay các yêu cầu cao nhất về tính cơ động.

Liên hệ nhận báo giá