Thiết bị siêu âm khuyết tật nhỏ gọn EPOCH 6LT

Không cần hi sinh tính năng kiểm tra để đổi lấy sự gọn nhẹ nữa, Thiết bị siêu âm khuyết tật thế hệ mới nhất EPOCH® 6LT kết hợp các tính năng mạnh trong một cấu hình nhỏ gọn để tỏa sáng trong các ứng dụng cần leo dây tiếp cận (rope access) hay các yêu cầu cao nhất về tính cơ động.

The EPOCH 6LT portable ultrasonic flaw detector is optimized for one-handed operation and delivers excellent performance in rope access and high-portability applications. Lightweight with an ergonomic design, the instrument fits securely in a user’s hand or can be strapped to the leg for rope access applications. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá