Giải pháp quản lý dữ liệu NDT Olympus Scientific Cloud

Olympus Scientific Cloud™ (OSC) có thể hoạt động như nguồn quản lý dữ liệu tập trung để kết nối các thiết bị của Olympus với tính năng quản lý dữ liệu, quản lý đội làm việc và các tính năng giúp hợp lý hóa và cải thiện quy trình kiểm tra và phân tích dữ liệu của bạn. Được xây dựng trên nền tảng Microsoft® Azure®, bạn có thể tin tưởng rằng mọi dữ liệu bạn đưa lên OSC đều được bảo mật.

The Olympus Scientific Cloud™ (OSC) is your single-source hub to enhance Olympus connected industrial devices with data management, fleet management, and other features that streamline and improve your inspection and analysis processes. Built on the Microsoft® Azure® platform, you can be confident that any data you store in the OSC is secure. View in Olympus website (English).

Liên hệ nhận báo giá