Đầu dò siêu âm mối hàn spotweld

Những đầu dò này cung cấp hiệu suất tối ưu để kiểm tra các mối hàn điểm, thường được sử dụng trong công nghiệp ô tô. Thiết kế băng thông rộng của chúng mang lại cho đầu dò hàn điểm của chúng tôi tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu tuyệt vời, điều này rất quan trọng để phân biệt các mối hàn kém ngấu với các mối hàn tốt. Chúng có nhiều kích cỡ với khoảng tăng 0,5 mm để bạn có thể tìm thấy đầu dò thích hợp dựa trên kích thước đầu mối hàn. Đầu dò dạng này có thể được sử dụng với cột nước chứa màng mềm hoặc nêm trễ cứng.

These transducers provide optimal performance for testing spot-welds, including those used in automotive and industrial applications. Their broadband design gives our spot-weld transducers excellent signal-to-noise ratios, which is critical for distinguishing poor welds from good welds. They are available in many sizes in 0.5 mm increments so that you can find the proper transducer based on the weld nugget size. They can be used with a soft membrane captive water column or a hard tip delay line.

Liên hệ nhận báo giá