Thiết bị đo chiều dày siêu âm 39DL PLUS

Dòng máy 39DL PLUS™ đã được xác nhận hoạt động tin cậy cho mọi hoạt động kiểm tra độ dày bằng siêu âm. Thiết bị có thể đáp ứng vai trò của một máy đo độ dày chính xác hoặc đo độ dày ăn mòn để đáp ứng những thách thức của các ứng dụng đòi hỏi khắt khe trong các ngành công nghiệp, bao gồm bảo trì, sản xuất và sản xuất năng lượng. Với khả năng cung cấp chất lượng siêu âm chất lượng tốt nhất, tốc độ quét nhanh và kết nối không dây tích hợp đầy đủ, máy đo cầm tay này mang lại kết quả có thể tin cậy trong quy trình làm việc.

The 39DL PLUS™ gauge is field-proven and reliable for virtually every ultrasonic thickness inspection. It works as a precision or corrosion thickness gauge to meet the challenges of demanding applications across industries, including maintenance, manufacturing, and energy production. With world-class ultrasonic capability, fast scanning speeds, and fully integrated wireless connectivity, this handheld gauge delivers results you can trust in a seamless workflow.

Liên hệ nhận báo giá