Đầu dò siêu âm đơn biến tử đo chiều dày chính xác và kiểm tra khuyết tật

Đầu dò siêu âm đơn biến tử và các phụ kiện đo chiều dày chính xác trên nhiều loại vật liệu có thể sử dụng cho nhiều dải chiều dày khác nhau, đa dạng trong các lựa chọn về đường kính, tần số, kích thước v.v.

Single element transducers and accessories precisely measure thin materials, such as various metals, and can cover a broad range of thicknesses and diameters. They are available in an assortment of sizes, frequencies, etc.

Liên hệ nhận báo giá